Op basis van de ontvangen urenstaten vergoeden wij maandelijks de gewerkte uren tegen een overeengekomen uurtarief. Dit bedrag is inclusief vakantietoeslag, doorbetaling van het aantal wettelijke vakantiedagen en reiskosten woon-werkverkeer.
Wij zijn een particuliere organisatie waardoor wij niet werken binnen de Zorg-CAO. Voor meer informatie over onze tarieven kun je contact met ons opnemen.

Onze zorgprofessionals verrichten hun werkzaamheden onder de Rijksoverheidsregeling “Dienstverlening aan Huis”. Dit betekent er gewerkt wordt als ZZP'er en dat er geen loonheffing wordt ingehouden. Hierdoor heb je geen recht op een werkloosheidsuitkering, een ziektewetuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering mocht het werk wegvallen. Het houdt ook in dat een zorgprofessional niet meer dan drie dagen per week bij dezelfde opdrachtgever kan werken.